makecode for microbit 升级到 7.0 版

图形化编程、JavaScript
Maker、LEGO、CPE
回复
头像
shaoziyang
帖子: 3951
注册时间: 2019年 10月 21日 13:48

makecode for microbit 升级到 7.0 版

#1

帖子 shaoziyang »

根据github上的更新,makecode for microbit 已经更新到7.0版。

bump major version to 7.0.0 (#5510)


makecode 在线编辑器 beta 版已经更新,正式版本暂时还是v6.0.25,预计几天后也会更新。

回复

  • 随机主题
    回复总数
    阅读次数
    最新文章